Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie


Rynek pracy - pomoc dla Ukrainy

ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ГРОМАДЯН УКРАЇНИ - Informacje dla obywateli Ukrainy

Umów wizytę w celu rejestracji


Umów wizytę w celu rejestracji

 

Rejestracja osobista osób bezrobotnych i poszukujących pracy odbywa się tylko po wcześniejszym zarezerwowaniu terminu wizyty w kalendarzu na stronie Urzędu. Planując rejestrację osobistą należy wejść  w zakładkę „umów wizytę w celu rejestracji" i wybrać dogodny termin wizyty z dostępnych
w zamieszczonym na stronie kalendarzu, następnie należy zgłosić się do Urzędu w wybranym terminie.

Wydarzenia i aktualności

 • Ważne zmiany dot. powiadomienia o powierzeniu wykonywania pracy obywatelowi Ukrainy.

  Z dniem 01 lipca 2022 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022 r. poz. 1383). Znowelizowane przepisy umożliwiają wsteczne powiadomienie Powiatowego Urzędu Pracy o zatrudnieniu cudzoziemca, wszystkim pracodawcom powierzającym wykonywanie pracy obywatelom Ukrainy, którzy w okresie od 24 lutego 2022 r. nie dopełnili tego obowiązku.  Ten ograniczony...

 • Ważna informacja dla osób bezrobotnych ubiegających się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej

  Powiatowy  Urząd Pracy informuje, że dnia 30.06.2022 r. opublikowana została ustawa z dnia 08.06.2022 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw  (Dz. U. z 2022 r., poz. 1383). Na mocy art. 3 pkt.4 ww. ustawy dokonano zmiany treści art. 46 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20.04.2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tj.: Dz. U. z 2022 r., poz. 690,830    i 1079...

 • Uzupełniający nabór wniosków KFS

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie w terminie od 13.06.2022 r.  do 20.06.2022 r. ogłasza nabór wniosków ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.  W ramach naboru uzupełniającego tut. Urząd ma do rozdysponowania kwotę ok. 90 000,00 zł (dziewięćdziesiąt tysięcy zł.), która powstała w wyniku oszczędności Funduszu w związku z rezygnacją części pracodawców z przyznanych...

 • Nabór wniosków na aktywne formy wsparcia finansowane ze środków PFRON

  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że posiada wolne środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, które mogą zostać przeznaczone na aktywizację niepełnosprawnych osób poszukujących pracy niepozostających zatrudnieniu   w ramach niżej wymienionych form wsparcia: staże, szkolenia, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy.   Uwaga: Staże i szkolenia mogą zostać sfinansowane dla mieszkańców miasta...

 • Trwa nabór wniosków na aktywne formy wsparcia

  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że posiada wolne środki finansowe na aktywizację osób bezrobotnych z Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Pracy na realizację niżej wymienionych form wsparcia: refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk/a pracy, dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych, prace interwencyjne, staże dla osób bezrobotnych, bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan na koniec maja 2022 r.

Stopa bezrobocia

 • 1.304,10 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.565,00 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 652,10 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 37.411,32 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
woj. zachodniopomorskie

NIP: 669-22-54-612
REGON: 331036674

telefon: +48 94 34 55 700
fax: +48 94 34 55 750
e-mail: szko@praca.gov.pl

Skrytka ePUAP:    /pupkoszalin/SkrytkaESP

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę