Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie


Wydarzenia i aktualności

 • Zasady dotyczące umorzenia mikropożyczek

  W związku ze zmianą od dnia 23.06.2020 r. przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych zmieniły się zasady umarzania pożyczek. (art. 77 pkt 39 - Dz. U z 2020 r poz. 1086).   Pożyczka wraz z odsetkami podlega umorzeniu, pod warunkiem, że mikroprzedsiębiorca będzie prowadził działalność gospodarczą przez okres 3...

 • NABÓR WNIOSKÓW KFS w terminie 29.06.2020 r. - 17.07.2020 r.

  NABÓR WNIOSKÓW KFS w terminie 29.06.2020 r. – 17.07.2020 r.    Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.   Aby skorzystać ze środków KFS pracownik/pracodawca musi spełnić wymagania określone w co najmniej jednym z niżej wymienionych priorytetów MRPiPS:   PRIORYTET nr 1 - wsparcie kształcenia ustawicznego dla...

 • DOFINANSOWANIE CZĘŚCI KOSZTÓW WYNAGRODZEŃ PRACOWNIKÓW DLA KOŚCIELNEJ OSOBY PRAWNEJ (art.15zze2)

  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków o udzielenie dofinansowania części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz składek na ubezpieczenie społeczne dla kościelnej osoby prawnej działającej na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, stosunku Państwa do innych Kościołów o związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, oraz jej jednostce organizacyjnej. Nabór wniosków...

 • JEDNORAZOWA POŻYCZKA DLA NGO

  Pożyczki dla organizacji pozarządowych - art. 15zzda  Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków o przyznanie pożyczki dla organizacji pozarządowych, o której mowa w art. 15zzda  ustawy z dnia 2 marca 2020 r.  o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.   WARUNKI OTRZYMANIA WSPARCIA   O pożyczkę może się...

 • UWAGA ZMIANY!!! - TARCZA 4

    Szanowni Państwo, uprzejmie informujemy, że w dniu 19 czerwca 2020 r. Sejm przyjął ustawę o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem CO-VID-19 wprowadzającą zmianę w ustawie z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,0%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2020r.
krajowa stopa bezrobocia

 • 881,30 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.057,60 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 440,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 31.988,82 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
woj. zachodniopomorskie

NIP: 669-22-54-612
REGON: 331036674

telefon: +48 94 34 55 700
fax: +48 94 34 55 750
e-mail: szko@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę