Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie


Wydarzenia i aktualności

 • Facebook zaprasza na szkolenie z cyklu Boost with Facebook dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom.

  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że firma Facebook realizuje cykl autorskich szkoleń pod nazwą:  Boost with Facebook, dedykowanych wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Dotychczas w Polsce odbyło się 9 podobnych szkoleń. Dziesiąte i jednocześnie ostatnie szkolenie z tego cyklu odbędzie się w Koszalinie w dniu 28 stycznia 2020 r. w godzinach 9:30-12:00 w Centrum Kultury 105 w Koszalinie, ul. Zwycięstwa 105. W trakcie szkolenia jego uczestnicy będą mieli okazję poznać najbardziej efektywne metody zastosowania cyfrowych narzędzi oferowanych na Facebooku i Instagramie, wykorzystywanych do...

 • NABÓR WNIOSKÓW KFS w terminie 20.01.2020 r. - 07.02.2020 r.

    Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.   Aby skorzystać ze środków KFS pracownik/pracodawca musi spełnić wymagania określone w co najmniej jednym z niżej wymienionych priorytetów MRPiPS:   PRIORYTET nr 1 - wsparcie kształcenia ustawicznego dla osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem; PRIORYTET nr 2 - wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia; PRIORYTET nr 3 - wsparcie zawodowego...

 • NABÓR WNIOSKÓW 2020 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że ogłasza nabór wniosków na:   - refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk/a pracy ; - dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych; - prace interwencyjne; - staże dla osób bezrobotnych; - bony na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.   Przedsiębiorców oraz osoby bezrobotne zapraszamy do składania wniosków w powyższym zakresie.   Szczegółowe informacje, zasady przyznawania oraz wnioski dostępne są w zakładce dokumenty do pobrania . Szczegółowe informacje można również uzyskać w Dziale...

 • Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że środki na przyznanie w 2019 roku dotacji dla mieszkańców Koszalina zostały rozdysponowane, zatem nabór wniosków w tym zakresie został zakończony.   Jednocześnie informujemy, że Urząd w dalszym ciągu posiada środki finansowe, w ramach których możliwe jest uzyskanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych mieszkańców powiatu koszalińskiego w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.   Z uwagi na fakt, że środki te przeznaczone są na aktywizację osób w 2019 roku i muszą zostać przez PUP wydatkowane do końca...

 • Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że posiada środki finansowe, w ramach których możliwe jest uzyskanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych mieszkańców powiatu koszalińskiego w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.   Ponadto w związku z oszczędnościami powstałymi w ramach dotychczas realizowanych umów możliwe jest uzyskanie dotacji również przez mieszkańców Koszalina .   Z uwagi na fakt, że środki te przeznaczone są na aktywizację osób w 2019 roku i muszą zostać przez PUP wydatkowane do końca bieżącego roku, zainteresowane osoby bezrobotne zapraszamy...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2019r.

Wykres liczba bezrobotnych i stopa bezrobocia. Stan na koniec okresu
 • 861,40 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
 • 1.033,70 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
 • 430,70 zł Dodatek aktywizacyjny
 • 29.589,54 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
woj. zachodniopomorskie

NIP: 669-22-54-612
REGON: 331036674

telefon: +48 94 34 55 700
fax: +48 94 34 55 750
e-mail: szko@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę