Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie


Informacja dot. środków na aktywne formy wsparcia.

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Koszalin.   W ramach programów zaplanowano realizację refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy oraz dotacji na podjęcie...

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Komunikat dla byłych pracowników firmy „BEZPIECZNY LIST" Sp. z o.o. w Chlebni

lnfomujemy, że w związku z ustaloną datą niewypłacalności „Bezpieczny List" Sp. z o.o. w Chlebni na dzień 9 paździemika 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wypłaca niezaspokojone świadczenia pracownicze byłym pracownikom firmy. Pracodawca przedłożył zestawienie niezaspokojonych świadczeń pracowniczych, w oparciu o...

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że w dniu 07.09.2018 r. o godzinie 13:30 w sali  nr 406 tut. Urzędu firma ECDF POŻYCZKI S.A . (ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań, tel.: 61 226 13 40, e-mail: pozyczki@ecdf.pl ) będąca instytucją współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego organizuje spotkanie...

Informacja dot. środków PFRON na aktywne formy wsparcia.

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.   Środki mogą zostać przeznaczone na aktywizację niepełnosprawnych osób poszukujących pracy niepozostających  w...

Zakończenie naboru wniosków na dofinansowanie

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że zakończył nabór wniosków na dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej oraz na refundacje kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego, ponieważ limit środków na 2018r. przeznaczonych na w/w formy wsparcia został...

RPO WZ II - Termin przechowywania dokumentacji projektowej

RPO WZ II – Termin przechowywania dokumentacji   Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie przypomina, że zgodnie z § 16 umowy z dnia 21.06.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie...

Informacja dot. środków na aktywne formy wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Koszalin.   W ramach programów zaplanowano realizację dotacji na podjęcie...

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

Nabór wniosków KFS w terminie 25.06.2018 r. - 29.06.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków  ze środków rezerwy KFS na sfinansowanie  działań obejmujących kształcenie ustawiczne  pracowników i pracodawcy. Pracodawca aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi spełnić wymagania priorytetów wydatkowania rezerwy określonych przez Radę Rynku...

Wyświetlanie 1 - 10 z 23 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Nagłówek

Aktualności

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę