Aktualności urzędu - Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie


 • Facebook zaprasza na szkolenie z cyklu Boost with Facebook dedykowane małym i średnim przedsiębiorstwom.

  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że firma Facebook realizuje cykl autorskich szkoleń pod nazwą:  Boost with Facebook, dedykowanych wspieraniu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw. Dotychczas w Polsce odbyło się 9 podobnych szkoleń. Dziesiąte i jednocześnie ostatnie szkolenie z tego cyklu odbędzie się w...

 • NABÓR WNIOSKÓW KFS w terminie 20.01.2020 r. - 07.02.2020 r.

    Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na sfinansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy.   Aby skorzystać ze środków KFS pracownik/pracodawca musi spełnić wymagania określone w co najmniej jednym z niżej wymienionych...

 • NABÓR WNIOSKÓW 2020 r.

  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że ogłasza nabór wniosków na:   - refundację kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowisk/a pracy ; - dofinansowanie podjęcia działalności gospodarczej dla osób bezrobotnych; - prace interwencyjne; - staże dla osób bezrobotnych; - bony na zasiedlenie dla osób...

 • Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że środki na przyznanie w 2019 roku dotacji dla mieszkańców Koszalina zostały rozdysponowane, zatem nabór wniosków w tym zakresie został zakończony.   Jednocześnie informujemy, że Urząd w dalszym ciągu posiada środki finansowe, w ramach których możliwe jest uzyskanie...

 • Dotacje na podjęcie działalności gospodarczej.

  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że posiada środki finansowe, w ramach których możliwe jest uzyskanie dotacji na podjęcie działalności gospodarczej przez bezrobotnych mieszkańców powiatu koszalińskiego w ramach rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.   Ponadto w związku z oszczędnościami...

 • Zaproszenie do udziału w projekcie „Work & Life Balance Hub”

  Projekt   „Work & Life Balance Hub"  jest realizowany na terenie całej Polski na podstawie umowy zawartej z Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś priorytetowa: II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji. Działanie: 2.1 Równość...

 • Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019

    W dniu 25 października 2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie nagrodził osoby zaangażowane w realizację przedsięwzięć współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach konkursu „Zachodniopomorskie Magnolie EFS 2019". Jednym z laureatów konkursu, nominowanym przez Powiatowy Urząd Pracy...

 • Nabór wniosków na dotacje

  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację dotacji w ramach programu na rzecz aktywizacji zawodowej bezrobotnych w regionach wysokiego bezrobocia.   W ramach programu planuje się udzielenie około 15 dotacji na...

 • Wyróżnienie PUP Koszalin

  Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie otrzymał odznakę Towarzystwa Przyjaciół Dzieci - "Przyjaciel Dziecka", za wyjątkową postawę wobec problemów dzieci, młodzieży i dorosłych oraz pracę na rzecz poprawienia niedoskonałości świata, w którym żyją. ...

Wyświetlanie 1 - 10 z 80 rezultatów.
Pozycji na stronę: 10

Nagłówek

Aktualności

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę