Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie


Wydarzenia i aktualności

RPO WZ II - Termin przechowywania dokumentacji projektowej

RPO WZ II – Termin przechowywania dokumentacji   Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie przypomina, że zgodnie z § 16 umowy z dnia 21.06.2016 r. o dofinansowanie projektu pn. „Aktywizacja osób pozostających bez pracy w wieku powyżej 29 roku życia znajdujących się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy w powiecie koszalińskim i powiecie miasto Koszalin - II" zawartej pomiędzy Instytucją Pośredniczącą - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Szczecinie, a Powiatem Koszalińskim/Powiatowym Urzędem Pracy w Koszalinie, nr UDA-RPZ.06.05.00-32-P017/16-00, istnieje obowiązek okresowego przechowywania dokumentacji związanej z...

Informacja dot. środków na aktywne formy wsparcia

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że z rezerwy Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Koszalin.   W ramach programów zaplanowano realizację dotacji na podjęcie działalności gospodarczej dla osób: długotrwale bezrobotnych, powracających z zagranicy, mieszkańców powiatu koszalińskiego.   Osoby bezrobotne zainteresowane uzyskaniem dotacji zapraszamy do składania wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Instrumentów Rynku...

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

Nabór do zawodowej służby wojskowej w JW. 4071 Żagań

Nabór wniosków KFS w terminie 25.06.2018 r. - 29.06.2018 r.

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków  ze środków rezerwy KFS na sfinansowanie  działań obejmujących kształcenie ustawiczne  pracowników i pracodawcy. Pracodawca aby skorzystać ze środków rezerwy KFS musi spełnić wymagania priorytetów wydatkowania rezerwy określonych przez Radę Rynku Pracy.   PRIORYTETY wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych - (załącznik do pobrania - lista zawodów) wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia   Limit środków rezerwy w 2018 wynosi...

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

6,1%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu maja 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.737,04 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
woj. zachodniopomorskie

NIP: 669-22-54-612
REGON: 331036674

telefon: +48 94 34 55 700
fax: +48 94 34 55 750
e-mail: szko@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę