Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie


Wydarzenia i aktualności

Informacja dot. środków na aktywne formy wsparcia.

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że pozyskał dodatkowe środki Funduszu Pracy na realizację programów na rzecz aktywizacji zawodowej osób bezrobotnych zarejestrowanych w PUP Koszalin.   W ramach programów zaplanowano realizację refundacji kosztów wyposażenia stanowisk pracy oraz dotacji na podjęcie działalności gospodarczej łącznie dla około 40 osób bezrobotnych: w wieku 30-50 lat, mieszkańców powiatu koszalińskiego.   Zainteresowanych otrzymaniem wsparcia w ramach w/w środków zapraszamy do składania wniosków. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Instrumentów Rynku Pracy, pokój...

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Komunikat dla byłych pracowników firmy „BEZPIECZNY LIST" Sp. z o.o. w Chlebni

lnfomujemy, że w związku z ustaloną datą niewypłacalności „Bezpieczny List" Sp. z o.o. w Chlebni na dzień 9 paździemika 2016 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie wypłaca niezaspokojone świadczenia pracownicze byłym pracownikom firmy. Pracodawca przedłożył zestawienie niezaspokojonych świadczeń pracowniczych, w oparciu o które dokonywane są wypłaty na podstawie indywidualnie złożonych wniosków. Dotychczas nie zgłosiło się do Urzędu jeszcze ok. tysiąca osób. Aby nadać bieg sprawie niezbędne jest złożenie przez każdego pracownika indywidualnie wniosku do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie, którego wzórjest dostępny...

Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że w dniu 07.09.2018 r. o godzinie 13:30 w sali  nr 406 tut. Urzędu firma ECDF POŻYCZKI S.A . (ul. Kobylińska 3, 61-424 Poznań, tel.: 61 226 13 40, e-mail: pozyczki@ecdf.pl ) będąca instytucją współpracującą z Bankiem Gospodarstwa Krajowego organizuje spotkanie informacyjne. Tematem spotkania będzie przedstawienie informacji w następującym zakresie: „ Pożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz utworzenie miejsca pracy" Program spotkania informacyjnego Godzina Temat 13.30 – 13.45 Rejestracja uczestników ( miejsce -...

Informacja dot. środków PFRON na aktywne formy wsparcia.

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że posiada środki finansowe z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przeznaczone na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej.   Środki mogą zostać przeznaczone na aktywizację niepełnosprawnych osób poszukujących pracy niepozostających  w zatrudnieniu w ramach niżej wymienionych zadań: Dokonywanie zwrotu kosztów wyposażenia stanowiska pracy dla osoby niepełnosprawnej będącej mieszkańcem powiatu koszalińskiego, Finansowanie kosztów szkolenia i przekwalifikowania zawodowego, Finansowanie wydatków na instrumenty lub usługi rynku...

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,9%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu lipca 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.126,48 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
woj. zachodniopomorskie

NIP: 669-22-54-612
REGON: 331036674

telefon: +48 94 34 55 700
fax: +48 94 34 55 750
e-mail: szko@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę