Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie


Wydarzenia i aktualności

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że ogłasza nabór wniosków

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie informuje, że ogłasza nabór wniosków na prace interwencyjne, staże dla osób bezrobotnych oraz bonów na zasiedlenie dla osób bezrobotnych do 30 roku życia.   Przedsiębiorców  oraz osoby bezrobotne zapraszamy do składania wniosków w powyższym zakresie.   Zasady przyznawania oraz wnioski dostępne są na stronie internetowej Urzędu koszalin.praca.gov.pl. w zakładce dokumenty do pobrania. Szczegółowe informacje można uzyskać w Dziale Instrumentów Rynku Pracy, pokój 202 (II piętro), tel. 094/345-57-26.   Jednocześnie informujemy że nabór wniosków na refundacje...

Nabór wniosków KFS

  NABÓR WNIOSKÓW KFS w terminie 14.01.2019 r. – 31.01.2019 r.      Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków  ze środków KFS na sfinansowanie  działań obejmujących kształcenie ustawiczne  pracowników i pracodawcy. Pracodawca aby skorzystać ze środków KFS musi spełnić wymagania priorytetów wydatkowania określonych przez MRPiPS.   PRIORYTETY wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych- Lista zawodów (załącznik do pobrania); wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które...

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie  zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące zasad otrzymania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz  na utworzenie nowego miejsca pracy.   Spotkania informacyjne odbędą się w dniu 16.01.2019 r. w: siedzibie  PUP w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13 w sali nr 209 w godzinach   9:00 - 10:00, referacie obsługi zamiejscowej w Polanowie ul. Bobolicka 8a w godzinach      12:45 - 13:45, referacie obsługi zamiejscowej w Bobolicach ul. Pocztowa 15 w godzinach     14:15 - 15:15. ...

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.   Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.   Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym...

Internetowa rejestracja osób

Nie musisz tracić czasu na stanie w kolejce!!! Zarejestruj się przez Internet.

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
woj. zachodniopomorskie

NIP: 669-22-54-612
REGON: 331036674

telefon: +48 94 34 55 700
fax: +48 94 34 55 750
e-mail: szko@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę