Strona główna - Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie


Wydarzenia i aktualności

Nabór wniosków KFS

  NABÓR WNIOSKÓW KFS w terminie 14.01.2019 r. – 31.01.2019 r.      Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie ogłasza nabór wniosków  ze środków KFS na sfinansowanie  działań obejmujących kształcenie ustawiczne  pracowników i pracodawcy. Pracodawca aby skorzystać ze środków KFS musi spełnić wymagania priorytetów wydatkowania określonych przez MRPiPS.   PRIORYTETY wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych- Lista zawodów (załącznik do pobrania); wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które...

Mikropożyczka na rozpoczęcie działalności gospodarczej

Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie  zaprasza na spotkania informacyjne dotyczące zasad otrzymania pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz  na utworzenie nowego miejsca pracy.   Spotkania informacyjne odbędą się w dniu 16.01.2019 r. w: siedzibie  PUP w Koszalinie przy ul. Racławickiej 13 w sali nr 209 w godzinach   9:00 - 10:00, referacie obsługi zamiejscowej w Polanowie ul. Bobolicka 8a w godzinach      12:45 - 13:45, referacie obsługi zamiejscowej w Bobolicach ul. Pocztowa 15 w godzinach     14:15 - 15:15. ...

Nieodpłatna pomoc prawna

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.   Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.   Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje: 1) poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej "osobą uprawnioną", o obowiązującym...

Internetowa rejestracja osób

Nie musisz tracić czasu na stanie w kolejce!!! Zarejestruj się przez Internet.

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Zasady i terminarz wypłacania świadczeń

Czytaj więcej w temacie: Wydarzenia i aktualności

5,7%Stopa bezrobocia w Polsce  Stan w końcu listopada 2018r.

Statystyki i analiza
  • 847,80 zł Podstawowy zasiłek dla bezrobotnych
  • 1.017,40 zł Stypendium dla bezrobotnego w okresie odbywania szkolenia
  • 423,90 zł Dodatek aktywizacyjny
  • 27.481,20 zł Środki dla bezrobotnego na podjęcie działalności gospodarczej
Powiatowy Urząd Pracy w Koszalinie

ul. Racławicka 13
75-620 Koszalin
woj. zachodniopomorskie

NIP: 669-22-54-612
REGON: 331036674

telefon: +48 94 34 55 700
fax: +48 94 34 55 750
e-mail: szko@praca.gov.pl

Partnerzy

Na skróty

 Przejdź na górę